16 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Nottingham Malaysia

malaysia

731

1

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) in International Communication Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM42,000.00 (236,904,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) in International Communication Studies with English Language and Literature

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM42,000.00 (236,904,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) in International Communication Studies with Film and Television Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM42,000.00 (236,904,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) in International Relations

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM42,000.00 (236,904,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) in International Relations with French

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM42,000.00 (236,904,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) in International Relations with Spanish

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM42,000.00 (236,904,734 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Business Economics and Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM45,500.00 (256,646,795 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Business Economics and Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM45,500.00 (256,646,795 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM45,500.00 (256,646,795 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Economics and International Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM45,500.00 (256,646,795 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MA in English with Creative Writing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM44,200.00 (249,314,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MA in Media, Communication and Culture

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM55,200.00 (311,360,507 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nottingham tại Malaysia mang lại tinh hoa của nền giáo dục Anh Quốc, tại một trong những đô thị năng động nhất châu Á.

  • UNM – top 100 xếp hạng đại học toàn cầu
  • 5.500 sinh viên với tỉ lệ giảng viên trên học viên là 1:17
  • 100% chương trình đào tạo của Anh, với chi phí thấp hơn 25%
  • Có tỉ lệ việc làm tốt nhất Malaysia với 300.000 cựu sinh viên