15 khóa học Kỹ thuật tại University of Nottingham Malaysia

malaysia

757

1

Khóa học tiếng Anh

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM53,100.00 (287,688,547 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BEng/MEng (Hons) in Chemical Engineering with Environmental Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - BENG - 3 YEARS; MENG - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM55,500.00 (300,691,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BEng/MEng (Hons) in Electrical and Electronic Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - BENG - 3 YEARS; MENG - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM55,500.00 (300,691,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BEng/MEng (Hons) in Mechanical Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - BENG - 3 YEARS; MENG - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM55,500.00 (300,691,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BEng/MEng (Hons) in Mechatronic Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - BENG - 3 YEARS; MENG - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM55,500.00 (300,691,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Chemical and Environmental Engineering)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM53,100.00 (287,688,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Civil Engineering)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM53,100.00 (287,688,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Electrical and Electronic Engineering)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM53,100.00 (287,688,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Mechanical, Materials and Manufacturing Engineer ...

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM53,100.00 (287,688,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Chemical Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM59,500.00 (322,362,872 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Civil Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM59,500.00 (322,362,872 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Environmental Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM59,500.00 (322,362,872 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nottingham tại Malaysia mang lại tinh hoa của nền giáo dục Anh Quốc, tại một trong những đô thị năng động nhất châu Á.

  • UNM – top 100 xếp hạng đại học toàn cầu
  • 5.500 sinh viên với tỉ lệ giảng viên trên học viên là 1:17
  • 100% chương trình đào tạo của Anh, với chi phí thấp hơn 25%
  • Có tỉ lệ việc làm tốt nhất Malaysia với 300.000 cựu sinh viên