10 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Nottingham Malaysia

malaysia

699

1

Khóa học tiếng Anh

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science Research Programmes

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM50,600.00 (270,603,027 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Biomedical Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM53,000.00 (283,437,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Biotechnology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM53,000.00 (283,437,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Environmental Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM46,000.00 (246,002,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Mathematics and Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM45,500.00 (243,328,808 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Psychology and Cognitive Neuroscience

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM46,000.00 (246,002,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/MRes/PhD - Doctor of Philosophy in Environmental and Geographical Sciences programmes

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MRES: 1 - 2 YEARS; MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM57,200.00 (305,899,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM57,200.00 (305,899,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MRes/MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Biosciences research programmes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MRES: FULL-TIME 1-2 YEAR; MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3-4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

RM57,200.00 (305,899,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Occupational Health and Safety Leadership

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 - 2 YEARS FULL-TIME

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

RM53,600.00 (286,646,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Nottingham tại Malaysia mang lại tinh hoa của nền giáo dục Anh Quốc, tại một trong những đô thị năng động nhất châu Á.

  • UNM – top 100 xếp hạng đại học toàn cầu
  • 5.500 sinh viên với tỉ lệ giảng viên trên học viên là 1:17
  • 100% chương trình đào tạo của Anh, với chi phí thấp hơn 25%
  • Có tỉ lệ việc làm tốt nhất Malaysia với 300.000 cựu sinh viên