10 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại The University of Nottingham Malaysia Campus

malaysia

495

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

BSc (Hons) in Biomedical Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM53,000.00 (297,006,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Biotechnology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM53,000.00 (297,006,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Environmental Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM46,000.00 (257,778,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Mathematics and Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM45,500.00 (254,976,881 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Psychology and Cognitive Neuroscience

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM46,000.00 (257,778,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/MRes/PhD - Doctor of Philosophy in Environmental and Geographical Sciences programmes

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MRES: 1 - 2 YEARS; MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

RM57,200.00 (320,542,365 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

RM57,200.00 (320,542,365 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science Research Programmes

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

RM50,600.00 (283,556,708 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MRes/MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Biosciences research programmes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MRES: 1 YEAR; MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

RM57,200.00 (320,542,365 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Occupational Health and Safety Leadership

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 - 2 YEARS FULL-TIME

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM53,600.00 (300,368,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH