86 khóa học tại University of Nottingham Malaysia

malaysia

739

11

Khóa học tiếng Anh

Applied Psychology and Management BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM43,500.00 (244,243,378 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Applied Psychology MPhil/PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-2 YEAR (MPHIL); 3-4 YEARS (PHD)

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2021, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM41,900.00 (235,259,714 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Education (TESOL)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM34,500.00 (193,710,265 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Education with Honours (TESOL)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM34,500.00 (193,710,265 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Biomedical Sciences BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM53,800.00 (302,075,718 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Biomedical Sciences MPhil/PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3-4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2021, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM57,200.00 (321,166,005 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Biosciences research programmes MRes/MPhil/PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MRES: FULL-TIME 1-2 YEAR; MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3-4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2021, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM57,200.00 (321,166,005 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Biotechnology BSc Hons

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM53,800.00 (302,075,718 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Business and Management MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM58,900.00 (330,711,149 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Business and Management PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 7 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM41,900.00 (235,259,714 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Business Economics and Finance BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 7 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM46,900.00 (263,333,665 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Business Economics and Management BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

12 July 2021

RM46,900.00 (263,333,665 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Nottingham Malaysia

Đại học Nottingham tại Malaysia mang lại tinh hoa của nền giáo dục Anh Quốc, tại một trong những đô thị năng động nhất châu Á.

  • UNM – top 100 xếp hạng đại học toàn cầu
  • 5.500 sinh viên với tỉ lệ giảng viên trên học viên là 1:17
  • 100% chương trình đào tạo của Anh, với chi phí thấp hơn 25%
  • Có tỉ lệ việc làm tốt nhất Malaysia với 300.000 cựu sinh viên