5 khóa học bậc đại học tại Swinburne University of Technology (Sarawak Campus)

null

1263

20

Khóa học tiếng Anh

Diploma of Business Management

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

RM15,600.00 (83,427,020 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Swinburne Foundation Studies (Business)

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Mười 2020

RM24,300.00 (129,953,627 đ) một năm

Học bổng
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Swinburne Foundation Studies (Design)

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Mười 2020

RM24,300.00 (129,953,627 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Swinburne Foundation Studies (Engineering / Science)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Mười 2020

RM24,300.00 (129,953,627 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Swinburne Foundation Studies (Information Technology / Multimedia)

31 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Mười 2020

RM24,300.00 (129,953,627 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Swinburne được QS World University Rankings xếp trong tốp 3% các trường đại học trên thế giới.

  • Nền giáo dục chất lượng Úc với mức học phí Malaysia
  • Học tập tại khu học xá quốc tế của ĐH Công nghệ Swinburne
  • Có sinh viên quốc tế từ hơn 45 quốc gia
  • Đạt tỉ lệ 90% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp