3 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Swinburne University of Technology (Sarawak Campus)

malaysia

715

8

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) - Design

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - DURATION IS BASED ENTIRELY ON THE PRESENTATION OF A MAJOR THESIS TO THE SATISFACTION OF THE UNIVERSITY’S HIGHER DEGREES COMMITTEE

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

RM35,050.00 (199,840,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Research) in Design

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - DURATION IS BASED ENTIRELY ON THE PRESENTATION OF A MAJOR THESIS TO THE SATISFACTION OF THE UNIVERSITY’S HIGHER DEGREES COMMITTEE

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

RM32,060.00 (182,792,334 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Swinburne Foundation Studies (Design)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Tám, Tháng Mười 2021

RM24,300.00 (138,548,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đai học Swinburne nằm trong top 400 các trường đại học trên thế giới theo Bảng xếp hạng các Trường đại học Thế giới năm 2021 của QS.

  • Top 1.5% các trường đại học trên toàn thế giới
  • Chất lượng giáo dục chuẩn Úc, chi phí giá địa phương
  • Cơ sở quốc tế của Đại học Công nghệ Swinburne
  • Trường tự hào có hơn 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm