41 khóa học tại Swinburne University of Technology (Sarawak Campus)

null

1232

20

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Accounting)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Finance)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Human Resource Management)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (International Business)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Management and Digital Media)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Marketing)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Computer Science

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

RM30,680.00 (165,227,787 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Design (Multimedia Design)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

RM38,000.00 (204,649,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Chemical) (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM40,000.00 (215,420,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Swinburne được QS World University Rankings xếp trong tốp 3% các trường đại học trên thế giới.

  • Nền giáo dục chất lượng Úc với mức học phí Malaysia
  • Học tập tại khu học xá quốc tế của ĐH Công nghệ Swinburne
  • Có sinh viên quốc tế từ hơn 45 quốc gia
  • Đạt tỉ lệ 90% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp