48 khóa học tại Swinburne University of Technology (Sarawak Campus)

malaysia

583

7

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Accounting)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Finance)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Human Resource Management)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business (International Business)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Management and Digital Media)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Marketing)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 27 Tháng Chín 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Computer Science

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

RM31,600.00 (177,427,373 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Design

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

RM41,200.00 (231,329,360 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Design (Multimedia Design)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

RM39,160.00 (219,875,188 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Swinburne University of Technology (Sarawak Campus)

Đai học Swinburne nằm trong top 400 các trường đại học trên thế giới theo Bảng xếp hạng các Trường đại học Thế giới năm 2021 của QS.

  • Top 1.5% các trường đại học trên toàn thế giới
  • Chất lượng giáo dục chuẩn Úc, chi phí giá địa phương
  • Cơ sở quốc tế của Đại học Công nghệ Swinburne
  • Trường tự hào có hơn 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm