46 khóa học tại Monash University Malaysia

malaysia

1121

16

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

RM42,446.00 (238,325,389 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Social Sciences

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM42,446.00 (238,325,389 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business and Commerce

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM43,680.00 (245,254,040 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business and Commerce (Honours)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

RM43,680.00 (245,254,040 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Digital Media and Communication

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM43,680.00 (245,254,040 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Chemical Engineering (Honours)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM54,915.00 (308,336,209 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM54,915.00 (308,336,209 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Computer Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM46,640.00 (261,873,820 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Computer Science (Honours)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

RM46,200.00 (259,403,312 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Computer Science in Data Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM46,640.00 (261,873,820 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Digital Media and Communication

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM42,446.00 (238,325,389 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Electrical and Computer Systems Engineering (Honours)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM54,915.00 (308,336,209 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Monash University Malaysia

Đại học Monash Malaysia là cơ sở lớn thứ ba của Đại học Monash (xếp thứ 55 toàn cầu theo Xếp hạng Đại học Thế giới của QS năm 2021).

  • Đại học Monash nằm trong top 100 Đại học hàng đầu thế giới
  • 18 ngành học lọt vào top 100 thế giới
  • Đội ngũ giảng viên quốc tế chất lượng cao
  • Cung cấp chỗ ở với giá cả phải chăng cho sinh viên