7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

malaysia

475

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Industrial Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM19,500.00 (106,721,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Mechanical Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM19,500.00 (106,721,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Product Design

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM19,500.00 (106,721,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Multimedia Technology (Hons) in Computer Animation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM19,500.00 (106,721,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Engineering Technology in Mechanical Design and Development

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM14,100.00 (77,167,907 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Engineering Technology (Industrial Automation)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 SEMESTERS, MAXIMUM 6 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Animation

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM16,900.00 (92,492,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học xá chính của UniKL nằm trong lòng Kuala Lumpur, ngoài ra còn có các cơ sở khác ở Malaysia - tọa lạc ngay gần các ngành công nghiệp liên quan.

  • Một trong những trường đại học số 1 Malaysia về khởi nghiệp
  • Xếp thứ 301 trong số 7000 trường đại học (QS Asia Ranking)
  • Phương pháp giảng dạy chú trọng yếu tố thực hành
  • Hơn 100 doanh nghiệp và đại học đối tác trên khắp thế giới