9 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

malaysia

499

9

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Bioprocess

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM19,500.00 (109,991,484 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Food

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM19,500.00 (109,991,484 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Biosystem

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM19,500.00 (109,991,484 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Maritime Operations (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM20,800.00 (117,324,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical Technology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM30,000.00 (169,217,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Chemical Engineering Technology (Environmental)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM14,900.00 (84,044,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Chemical Engineering Technology (Food)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM14,900.00 (84,044,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Science and Technology

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

RM18,000.00 (101,530,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

RM19,500.00 (109,991,484 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học xá chính của UniKL nằm trong lòng Kuala Lumpur, ngoài ra còn có các cơ sở khác ở Malaysia - tọa lạc ngay gần các ngành công nghiệp liên quan.

  • Một trong những trường đại học số 1 Malaysia về khởi nghiệp
  • Xếp thứ 301 trong số 7000 trường đại học (QS Asia Ranking)
  • Phương pháp giảng dạy chú trọng yếu tố thực hành
  • Hơn 100 doanh nghiệp và đại học đối tác trên khắp thế giới