140 khóa học tại Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

malaysia

510

13

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Bachelor in Accounting (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM16,900.00 (93,768,699 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor in Tourism Planning and Development (Honours)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM16,900.00 (93,768,699 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons) in Avionics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

RM21,100.00 (117,072,162 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons) in Mechanical

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

RM21,100.00 (117,072,162 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Automotive Engineering Technology (Maintenance) with Honours

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM16,300.00 (90,439,632 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Aviation Management (Hons.)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

RM21,100.00 (117,072,162 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Biochemical Engineering Technology (Biosystem) with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM19,500.00 (108,194,652 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science (Honours)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM19,500.00 (108,194,652 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in Islamic Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM15,600.00 (86,555,722 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in Management and Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM15,600.00 (86,555,722 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) International Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM16,900.00 (93,768,699 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration in Marketing (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM16,900.00 (93,768,699 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

Học xá chính của UniKL nằm trong lòng Kuala Lumpur, ngoài ra còn có các cơ sở khác ở Malaysia - tọa lạc ngay gần các ngành công nghiệp liên quan.

  • Một trong những trường đại học số 1 Malaysia về khởi nghiệp
  • Xếp thứ 301 trong số 7000 trường đại học (QS Asia Ranking)
  • Phương pháp giảng dạy chú trọng yếu tố thực hành
  • Hơn 100 doanh nghiệp và đại học đối tác trên khắp thế giới