3 khóa học Dịch vụ nhà hàng - khách sạn tại Taylor's University

malaysia

298

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of International Hospitality Management (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in International Hospitality Management

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Hospitality and Tourism) (Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH