15 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Taylor's University

malaysia

502

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor in Biotechnology (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) (Food Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Actuarial Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Culinology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Science

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Computer Science (Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (Food Studies)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Applied Biodiversity) (Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Food Science and Nutrition) (Research)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Health Sciences) (Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Tourism) (Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH