93 khóa học tại Taylor's University

null

340

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Advanced Diploma in Patisserie and Gastronomic Cuisine

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American Degree Transfer Program - Business Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American Degree Transfer Program - Computer Science Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American Degree Transfer Program - Engineering Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American Degree Transfer Program - Liberal Arts Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor in Biotechnology (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Interior Architecture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Biomedical Science (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Hons) Banking and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Hons) Finance and Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Hons) in Digital Marketing and Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH