6 khóa học tại Taylor's University

malaysia

210

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Electrical and Electronic Engineering With Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

RM9,924.00 (55,721,179 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Psychology (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) (Food Science)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH