6 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Sunway University

2998

47

Khóa học tiếng Anh

American Degree Transfer Programme (Arts)

44 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 YEARS (FOR 60 CREDIT HOURS)

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Ba 2019, 5 Tháng Sáu 2019, 14 Tháng Tám 2019

RM19,500.00 (111,259,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) Design Communication

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Ba 2019, 14 Tháng Tám 2019

RM25,100.00 (143,210,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Financial Economics

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Ba 2019, 14 Tháng Tám 2019

RM24,600.00 (140,358,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Graphic and Multimedia Design

42 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Ba 2019, 14 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Visual Communication and Media Studies

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Ba 2019, 14 Tháng Tám 2019

RM35,550.00 (202,834,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Sustainable Development Management

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sunway: đánh giá 5 sao từ Cơ quan Chứng nhận Malaysia và 5 sao QS quốc tế về chất lượng giảng dạy, tỉ lệ có việc làm và cơ sở vật chất.

  • Top 2,5% các trường đại học châu Á
  • Liên kết với nhiều trường đại học trên thế giới
  • Khu nhà ở học viên với thiết kế ấn tượng
  • Học bổng, hỗ trợ giá trị cao và hướng dẫn tận tình