7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Sunway University

malaysia

2370

51

Khóa học tiếng Anh

American Degree Transfer Programme (Arts)

55 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 YEARS (FOR 60 CREDIT HOURS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM19,500.00 (108,541,973 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) Contemporary Music (Audio Technology)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,960.00 (138,933,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Interior Architecture

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) Music Performance

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,943.33 (138,840,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Graphic and Multimedia Design

61 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Interior Design

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Performing Arts

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020

RM22,350.00 (124,405,799 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sunway thuộc nhóm 2% các trường đại học hàng đầu châu Á, theo QS Asia University Rankings 2019.

  • Khu học xá rộng 81.754m2 ngay trong lòng Sunway City
  • Được đánh giá 5 sao bởi QS Stars University Rankings 2019
  • Hơn 26.000 sinh viên đến từ 90 quốc gia đã từng theo học
  • Cấp nhiều chương trình học bổng đa dạng, trị giá 402 triệu RM