9 khóa học Khoa học Máy tính tại Sunway University

malaysia

2370

51

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Software Engineering (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,173.33 (134,554,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BIS (Hons) in Mobile Computing with Entrepreneurship

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,163.33 (134,499,256 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Computer Science

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,163.33 (134,499,256 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Information Systems

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM22,066.66 (122,828,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Information Systems (Business Analytics)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,163.33 (134,499,256 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Information Technology (Computer Networking and Security)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,163.33 (134,499,256 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Computer Science (By Research)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM14,800.00 (82,380,574 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Information Systems

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM14,800.00 (82,380,574 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Computing)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM13,240.00 (73,697,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sunway thuộc nhóm 2% các trường đại học hàng đầu châu Á, theo QS Asia University Rankings 2019.

  • Khu học xá rộng 81.754m2 ngay trong lòng Sunway City
  • Được đánh giá 5 sao bởi QS Stars University Rankings 2019
  • Hơn 26.000 sinh viên đến từ 90 quốc gia đã từng theo học
  • Cấp nhiều chương trình học bổng đa dạng, trị giá 402 triệu RM