17 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Sunway University

malaysia

2370

51

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) Entrepreneurship

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM27,200.00 (151,402,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BIS (Hons) in Mobile Computing with Entrepreneurship

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,163.33 (134,499,256 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Accounting and Finance

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM29,050.00 (161,699,708 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Actuarial Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM26,100.00 (145,279,256 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Business Management

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM25,800.00 (143,609,379 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Business Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM25,800.00 (143,609,379 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Conventions and Events Management

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM22,566.66 (125,611,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Financial Analysis

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,600.00 (136,929,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Financial Economics

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,600.00 (136,929,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Global Supply Chain Management

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM26,183.33 (145,743,092 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Industrial Statistics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,600.00 (136,929,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Information Systems (Business Analytics)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

RM24,163.33 (134,499,256 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sunway thuộc nhóm 2% các trường đại học hàng đầu châu Á, theo QS Asia University Rankings 2019.

  • Khu học xá rộng 81.754m2 ngay trong lòng Sunway City
  • Được đánh giá 5 sao bởi QS Stars University Rankings 2019
  • Hơn 26.000 sinh viên đến từ 90 quốc gia đã từng theo học
  • Cấp nhiều chương trình học bổng đa dạng, trị giá 402 triệu RM