21 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Sunway University

malaysia

1167

16

Khóa học tiếng Anh

American Degree Transfer Programme

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM27,330.00 (155,245,324 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM33,963.00 (192,923,415 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) in Advertising and Branding

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM34,280.00 (194,724,102 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor (Hons) in Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM35,523.00 (201,784,839 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Analytics (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM35,297.00 (200,501,068 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Hons) Accounting and Finance

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM35,497.00 (201,637,148 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Actuarial Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM34,522.00 (196,098,758 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Hons) Business Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM32,260.00 (183,249,694 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Business Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM31,513.00 (179,006,436 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Conventions and Events Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM31,905.00 (181,233,152 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Hons) Financial Analysis

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM31,897.00 (181,187,709 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Hons) Global Supply Chain Management

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM35,297.00 (200,501,068 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Sunway University

Đại học Sunway thuộc nhóm 2% các trường đại học hàng đầu châu Á, theo QS Asia University Rankings 2019.

  • Khu học xá rộng 81.754m2 ngay trong lòng Sunway City
  • Được đánh giá 5 sao bởi QS Stars University Rankings 2019
  • Hơn 26.000 sinh viên đến từ 90 quốc gia đã từng theo học
  • Cấp nhiều chương trình học bổng đa dạng, trị giá 402 triệu RM