9 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Sunway University

null

1602

34

Khóa học tiếng Anh

American Degree Transfer Programme (Arts)

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM19,500.00 (105,924,616 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) Contemporary Music (Audio Technology)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,840.00 (140,363,697 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Interior Architecture

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Music Performance

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,820.00 (140,255,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Graphic and Multimedia Design

80 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Interior Design

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Performing Arts

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM22,850.00 (124,121,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts In Creative Arts and Media

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (MINIMUM), 4 YEARS (MAXIMUM)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM15,400.00 (83,653,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD in Creative Arts and Media

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS (MINIMUM), 6 YEARS (MAXIMUM)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM11,900.00 (64,641,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sunway thuộc nhóm 2% các trường đại học hàng đầu châu Á, theo QS Asia University Rankings 2019.

  • Khu học xá rộng 81.754m2 ngay trong lòng Sunway City
  • Được đánh giá 5 sao bởi QS Stars University Rankings 2019
  • Hơn 26.000 sinh viên đến từ 90 quốc gia đã từng theo học
  • Cấp nhiều chương trình học bổng đa dạng, trị giá 402 triệu RM