10 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Sunway University

null

1591

34

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Software Engineering (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,917.00 (140,414,766 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BIS (Hons) in Mobile Computing with Entrepreneurship

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,833.00 (139,959,665 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Computer Science

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,850.00 (140,051,769 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Information Systems (Business Analytics)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,800.00 (139,780,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Information Technology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM24,150.00 (130,841,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Information Technology (Computer Networking and Security)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,850.00 (140,051,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Computer Science (By Research)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM15,400.00 (83,435,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Information Systems

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM15,400.00 (83,435,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

PhD - Doctor of Philosophy (Computing)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM13,240.00 (71,732,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Analytics (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM27,543.00 (149,224,212 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sunway thuộc nhóm 2% các trường đại học hàng đầu châu Á, theo QS Asia University Rankings 2019.

  • Khu học xá rộng 81.754m2 ngay trong lòng Sunway City
  • Được đánh giá 5 sao bởi QS Stars University Rankings 2019
  • Hơn 26.000 sinh viên đến từ 90 quốc gia đã từng theo học
  • Cấp nhiều chương trình học bổng đa dạng, trị giá 402 triệu RM