64 khóa học tại Sunway University

malaysia

1039

19

Khóa học tiếng Anh

American Degree Transfer Programme

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM27,330.00 (153,452,219 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Contemporary Music (Audio Technology)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

RM34,920.00 (196,068,477 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Design Communication

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM34,273.00 (192,435,708 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) Entrepreneurship

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM33,963.00 (190,695,123 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) in Advertising and Branding

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM34,280.00 (192,475,011 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) in Communication

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM30,640.00 (172,037,175 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) in Digital Film Production

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

RM33,880.00 (190,229,095 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) in Interior Architecture

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) Music Performance

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

RM34,980.00 (196,405,365 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor (Hons) in Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM35,523.00 (199,454,196 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Analytics (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM35,297.00 (198,185,253 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Information Systems (Honours) (Data Analytics)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM33,772.00 (189,622,698 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Sunway University

Top 2% các trường đại học hàng đầu trên thế giới (QS World University Rankings 2021) và top 1,5% các trường đại học hàng đầu ở Châu Á

  • Khu học xá rộng 81.754 m² ngay trong lòng Sunway City
  • Đạt 5 sao trong xếp hạng của QS Stars University
  • Hơn 26.000 sinh viên sở hữu hơn 100 quốc tịch
  • Học bổng trị giá 538 triệu RM – Quỹ Jeffrey Cheah