57 khóa học tại Sunway University

null

1591

34

Khóa học tiếng Anh

American Degree Transfer Programme (Arts)

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM19,500.00 (105,648,336 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American Degree Transfer Programme (Science/Engineering)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM19,500.00 (105,648,336 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) Contemporary Music (Audio Technology)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,840.00 (139,997,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) Design Communication

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,880.00 (140,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM27,550.00 (149,262,137 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) in Communication

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM23,887.00 (129,416,503 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) in Digital Film Production

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,840.00 (139,997,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) in Interior Architecture

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Music Performance

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,820.00 (139,889,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Software Engineering (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,917.00 (140,414,766 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BIS (Hons) in Mobile Computing with Entrepreneurship

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM25,833.00 (139,959,665 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Actuarial Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM26,183.00 (141,855,917 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sunway thuộc nhóm 2% các trường đại học hàng đầu châu Á, theo QS Asia University Rankings 2019.

  • Khu học xá rộng 81.754m2 ngay trong lòng Sunway City
  • Được đánh giá 5 sao bởi QS Stars University Rankings 2019
  • Hơn 26.000 sinh viên đến từ 90 quốc gia đã từng theo học
  • Cấp nhiều chương trình học bổng đa dạng, trị giá 402 triệu RM