27 khóa học tại ASIA Metropolitan University

malaysia

30

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Biomedical Science (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS - 8 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Medical Imaging and Radiotherapy (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS - 8 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Pharmacy (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Physiotherapy (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Paramedic Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS - 8 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science Healthcare Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Business Administration

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Environmental Health

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (9 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Healthcare

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Medical Imaging

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (9 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH