5 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

malaysia

216

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Diploma in Sports Management

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biotechnology (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

RM17,893.33 (96,364,906 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Biotechnology

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Geomatic Engineering

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (2 LONG SEMESTERS PER YEAR)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

RM8,866.66 (47,751,585 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Science

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

RM14,700.00 (79,167,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH