1 khóa học Máy Tính Di Động (Liên Lạc Và Nối Mạng) tại INTI International University and Colleges

malaysia

375

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Computer Science (Hons) – Specialisation in Network and Mobile Computing by INTI Inte ...

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

RM24,593.00 (133,771,147 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH