89 khóa học tại INTI International University and Colleges

malaysia

124

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

3+0 BA (Hons) Graphic Design, in Collaboration with Sheffield Hallam University, UK

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

RM25,766.66 (144,674,393 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

3+0 Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical and Electronic Engineering in collaboration with ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

RM24,126.66 (135,466,137 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

3+0 Bachelor of Science (Hons) in Computer Science in collaboration with Coventry University, UK

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

RM19,646.66 (110,311,876 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

3+0 Bachelor of Science (Hons) in Computing in collaboration with Coventry University

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

RM19,646.66 (110,311,876 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

3.5+0 BA (Hons) Interior Design, in Collaboration with Sheffield Hallam University, UK

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

4+0 Bachelor of Arts in Communication in Collaboration with Southern New Hampshire University, US

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM21,135.00 (118,668,593 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

4+0 Bachelor of Arts in Psychology in Collaboration with Southern New Hampshire University, US

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM21,135.00 (118,668,593 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

4+0 Bachelor of Science in Business Administration in collaboration with Southern New Hampshire U ...

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM21,135.00 (118,668,593 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

American University Program (Actuarial Science)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

American University Program (Biosciences)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

American University Program (Business)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

American University Program (Computer Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH