85 khóa học tại INTI International University and Colleges

null

282

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

3+0 BA (Hons) Graphic Design, in Collaboration with Sheffield Hallam University, UK

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Tám 2021

RM25,766.66 (146,871,554 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

3+0 Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical and Electronic Engineering in collaboration with ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM24,126.66 (137,523,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

3+0 Bachelor of Science (Hons) in Computer Science in collaboration with Coventry University, UK

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM19,646.66 (111,987,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

3+0 Bachelor of Science (Hons) in Computing in collaboration with Coventry University

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM19,646.66 (111,987,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

3.5+0 BA (Hons) Interior Design, in Collaboration with Sheffield Hallam University, UK

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

4+0 Bachelor of Arts in Communication in Collaboration with Southern New Hampshire University, US

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM21,135.00 (120,470,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

4+0 Bachelor of Arts in Psychology in Collaboration with Southern New Hampshire University, US

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM21,135.00 (120,470,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

4+0 Bachelor of Science in Business Administration in collaboration with Southern New Hampshire U ...

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

RM21,135.00 (120,470,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American University Program (Actuarial Science)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American University Program (Biosciences)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American University Program (Business)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American University Program (Computer Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH