1 khóa học Y (Đại Cương) tại International Medical University (IMU)

malaysia

380

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 YEARS TO 6.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

RM108,700.00 (600,135,352 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH