14 khóa học tại HELP University

null

399

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

American Degree Program - Actuarial Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Arts and Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2020

RM10,000.00 (57,110,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Biosciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2020

RM10,000.00 (57,110,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2020

RM10,000.00 (57,110,290 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Computer Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2020

RM10,000.00 (57,110,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2020

RM10,000.00 (57,110,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH