13 khóa học tại HELP University

null

298

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

American Degree Program - Actuarial Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Arts/Fine Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM10,000.00 (57,015,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Biosciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM10,000.00 (57,015,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM10,000.00 (57,015,700 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM10,000.00 (57,015,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM10,000.00 (57,015,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Mass Communication

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM10,000.00 (57,015,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

American Degree Program in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

RM10,000.00 (57,015,700 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Business Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS 3 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Marketing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

RM22,200.00 (126,574,854 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

RM23,066.66 (131,516,177 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Accounting and Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

RM22,200.00 (126,574,854 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH