40 khóa học tại HELP University

malaysia

247

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

American Degree Program: Biosciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

RM10,000.00 (52,631,579 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

American Degree Program: Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

RM10,000.00 (52,631,579 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

American Degree Program: Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

RM10,000.00 (52,631,579 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

American Degree Program: Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

RM10,000.00 (52,631,579 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

American Degree Program: Mass Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

RM10,000.00 (52,631,579 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

American Degree Program: Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

RM10,000.00 (52,631,579 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học