11 khóa học bậc đại học tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

3661

24

Khóa học tiếng Anh

APU Foundation Programme

94 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Accounting

4 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Administration

8 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business with Information Technology

11 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Design and Media

19 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Electrical and Electronic Engineering

11 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2.5 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communication Technology

6 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Data Informatics

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Interactive Technology

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Software Engineering

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in International Studies

8 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

APU là một trong những trường đại học hàng đầu Malaysia và các chương trình học tại đây được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Đại Học Malaysia.

  • Một trong số các trường đại học tư thục hàng đầu Malaysia
  • Đón nhận 11,000 sinh viên quốc tế từ hơn 110 nước
  • Hơn 30 câu lạc bộ và hội sinh viên
  • Hội Cựu Sinh Viên với hơn 35,000 thành viên.
Advertisement