11 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

malaysia

1247

17

Khóa học tiếng Anh

APU Foundation Programme

82 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Accounting

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Administration

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business with Information Technology

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Design and Media

36 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 PLUS YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Electrical and Electronic Engineering

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communication Technology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Data Informatics

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Interactive Technology

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Software Engineering

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in International Studies

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 PLUS YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

RM23,000.00 (122,833,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Công nghệ và Đổi mới Đại học Châu Á Thái Bình Dương đạt xếp hạng 5 sao của QS về cơ sở vật chất, giảng dạy, cơ hội việc làm và tính tổng hợp.

  • Tọa lạc tại Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giải thưởng Xếp hạng Xuất sắc 5 sao của SETARA 2017
  • Hạng 1 châu Á và Malaysia về trải nghiệm học tập đa văn hóa
  • Có 12.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia