7 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

malaysia

3995

23

Khóa học tiếng Anh

BSc (Hons) in Multimedia Technology

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Multimedia Technology with a Specialism in VR/AR

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) VFX: Visual Effects and Concept Design

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Design and Media

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

RM23,000.00 (128,853,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in International Studies

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

RM23,000.00 (128,853,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in International Business Communications

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

RM36,800.00 (206,166,351 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting in Forensic Analysis

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

RM36,800.00 (206,166,351 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

APU là một trong những trường đại học hàng đầu Malaysia và các chương trình học tại đây được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Đại Học Malaysia.

  • Một trong số các trường đại học tư thục hàng đầu Malaysia
  • Đón nhận 11,000 sinh viên quốc tế từ hơn 110 nước
  • Hơn 30 câu lạc bộ và hội sinh viên
  • Hội Cựu Sinh Viên với hơn 35,000 thành viên.
Advertisement