7 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

3661

24

Khóa học tiếng Anh

BSc (Hons) Digital Film and 3D Animation

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Multimedia Technology

28 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019, 24 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) VFX: Visual Effects and Concept Design

41 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Design and Media

19 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in International Studies

8 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

RM22,500.00 (127,860,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in International Business Communications

36 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 - 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Tư 2019, 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting in Forensic Analysis

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 - 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Tư 2019, 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

APU là một trong những trường đại học hàng đầu Malaysia và các chương trình học tại đây được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Đại Học Malaysia.

  • Một trong số các trường đại học tư thục hàng đầu Malaysia
  • Đón nhận 11,000 sinh viên quốc tế từ hơn 110 nước
  • Hơn 30 câu lạc bộ và hội sinh viên
  • Hội Cựu Sinh Viên với hơn 35,000 thành viên.
Advertisement