8 khóa học Khoa học Máy tính tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

3687

24

Khóa học tiếng Anh

B.Eng (Hons) in Computer Engineering

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019, 24 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in Information Systems Security

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019, 24 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Data Informatics

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (128,324,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Software Engineering

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (128,324,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Computing (By Research)

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Tư 2019, 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Data Science and Business Analytics

15 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 - 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Tư 2019, 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Software Engineering

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Tư 2019, 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Computing

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

APU là một trong những trường đại học hàng đầu Malaysia và các chương trình học tại đây được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Đại Học Malaysia.

  • Một trong số các trường đại học tư thục hàng đầu Malaysia
  • Đón nhận 11,000 sinh viên quốc tế từ hơn 110 nước
  • Hơn 30 câu lạc bộ và hội sinh viên
  • Hội Cựu Sinh Viên với hơn 35,000 thành viên.
Advertisement