15 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

3863

23

Khóa học tiếng Anh

APIIT Certificate in Information and Communication Technology

23 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 16 MONTHS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Eng (Hons) in Computer Engineering

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019, 24 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in Information Systems Security

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019, 24 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Multimedia Technology

30 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019, 24 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) VFX: Visual Effects and Concept Design

44 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business with Information Technology

12 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (126,980,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communication Technology

6 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (126,980,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Data Informatics

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (126,980,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Interactive Technology

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (126,980,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Software Engineering

4 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (126,980,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Computing (By Research)

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Data Science and Business Analytics

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 - 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

APU là một trong những trường đại học hàng đầu Malaysia và các chương trình học tại đây được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Đại Học Malaysia.

  • Một trong số các trường đại học tư thục hàng đầu Malaysia
  • Đón nhận 11,000 sinh viên quốc tế từ hơn 110 nước
  • Hơn 30 câu lạc bộ và hội sinh viên
  • Hội Cựu Sinh Viên với hơn 35,000 thành viên.
Advertisement