18 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

malaysia

2506

20

Khóa học tiếng Anh

APIIT Certificate in Information and Communication Technology

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 MONTHS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Eng (Hons) in Computer Engineering

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science (Hons) Intelligent Systems

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Computer Science with a Specialism in Digital Forensics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in Information Systems Security

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Multimedia Technology

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Multimedia Technology with a Specialism in VR/AR

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) VFX: Visual Effects and Concept Design

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business with Information Technology

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

RM23,000.00 (127,788,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communication Technology

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS INCLUDING INTERNSHIP)

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

RM23,000.00 (127,788,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Data Informatics

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS INCLUDING INTERNSHIP)

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

RM23,000.00 (127,788,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Interactive Technology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (6 SEMESTERS INCLUDING INTERNSHIP)

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

RM23,000.00 (127,788,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Công nghệ và Đổi mới Đại học Châu Á Thái Bình Dương đạt xếp hạng 5 sao của QS về cơ sở vật chất, giảng dạy, cơ hội việc làm và tính tổng hợp.

  • Tọa lạc tại Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giải thưởng Xếp hạng Xuất sắc 5 sao của SETARA 2017
  • Hạng 1 châu Á và Malaysia về trải nghiệm học tập đa văn hóa
  • Có 12.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia