3 khóa học Marketing tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

malaysia

795

16

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

BA (Hons) in Digital Advertising

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Marketing Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Global Marketing Management

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 23 Tháng Mười Một 2020

RM36,800.00 (198,187,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH