4 khóa học Quản lý tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

malaysia

795

16

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

M.Sc. in International Business Communications

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 23 Tháng Mười Một 2020

RM36,800.00 (198,187,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 23 Tháng Mười Một 2020

RM13,900.00 (74,858,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Project Management

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 23 Tháng Mười Một 2020

RM36,800.00 (198,187,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Management

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM15,000.00 (80,782,817 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH