5 khóa học Quản lý tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

3973

23

Khóa học tiếng Anh

M.Sc. in Data Science and Business Analytics

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

RM42,400.00 (237,539,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in International Business Communications

42 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

RM36,800.00 (206,166,351 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Management

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Project Management

31 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

RM36,800.00 (206,166,351 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Management

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM15,000.00 (84,035,198 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

APU là một trong những trường đại học hàng đầu Malaysia và các chương trình học tại đây được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Đại Học Malaysia.

  • Một trong số các trường đại học tư thục hàng đầu Malaysia
  • Đón nhận 11,000 sinh viên quốc tế từ hơn 110 nước
  • Hơn 30 câu lạc bộ và hội sinh viên
  • Hội Cựu Sinh Viên với hơn 35,000 thành viên.
Advertisement