8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

3331

22

Khóa học tiếng Anh

APIIT Certificate in Administrative Skills

29 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 16 MONTHS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Accounting

4 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (126,905,472 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Administration

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tư 2019, 13 Tháng Năm 2019, 23 Tháng Chín 2019

RM22,500.00 (126,905,472 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Data Science and Business Analytics

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 - 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Tư 2019, 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Management

Cao học

Toàn thời gian - 2 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Tư 2019, 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Project Management

20 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 TO 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Tư 2019, 5 Tháng Tám 2019, 25 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Finance

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Management

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

APU là một trong những trường đại học hàng đầu Malaysia và các chương trình học tại đây được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Đại Học Malaysia.

  • Một trong số các trường đại học tư thục hàng đầu Malaysia
  • Đón nhận 11,000 sinh viên quốc tế từ hơn 110 nước
  • Hơn 30 câu lạc bộ và hội sinh viên
  • Hội Cựu Sinh Viên với hơn 35,000 thành viên.
Advertisement