3 khóa học Phương Pháp Luận Máy Tính tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

malaysia

721

14

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

BSc (Hons) in Information Technology with a Specialism in Cloud Computing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Computing

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 23 Tháng Mười Một 2020

RM13,900.00 (75,308,301 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Computing

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM15,000.00 (81,267,951 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH