2 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

null

806

16

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

MBA - Master of Business Administration

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 23 Tháng Mười Một 2020

RM36,800.00 (196,802,201 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration (Euro Asia Business)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 23 Tháng Mười Một 2020

RM36,800.00 (196,802,201 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH