29 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

null

2180

19

Khóa học tiếng Anh

APIIT Certificate in Information and Communication Technology

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 MONTHS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Eng (Hons) in Computer Engineering

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science (Hons) Intelligent Systems

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) Cyber Security

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Computer Games Development

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Computer Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Computer Science with a Specialism in Data Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Computer Science with a Specialism in Digital Forensics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc (Hons) in Information Technology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Information Technology with a Specialism in Cloud Computing

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in Business Information Systems

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in Information Systems Security

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Công nghệ và Đổi mới Đại học Châu Á Thái Bình Dương đạt xếp hạng 5 sao của QS về cơ sở vật chất, giảng dạy, cơ hội việc làm và tính tổng hợp.

  • Tọa lạc tại Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giải thưởng Xếp hạng Xuất sắc 5 sao của SETARA 2017
  • Hạng 1 châu Á và Malaysia về trải nghiệm học tập đa văn hóa
  • Có 12.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia