30 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

null

1602

18

Khóa học tiếng Anh

APIIT Certificate in Administrative Skills

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 MONTHS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Năm 2020, 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Accounting and Finance

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Forensic Accounting

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Forex and Investments

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Internal Audit

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Taxation

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Business Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Business Management with Specialism in E-Business

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Digital Advertising

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tư 2020, 10 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Human Resource Management

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Marketing Management

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Marketing Management with a Specialism in Digital Marketing

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2020, 28 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Công nghệ và Đổi mới Đại học Châu Á Thái Bình Dương đạt xếp hạng 5 sao của QS về cơ sở vật chất, giảng dạy, cơ hội việc làm và tính tổng hợp.

  • Tọa lạc tại Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giải thưởng Xếp hạng Xuất sắc 5 sao của SETARA 2017
  • Hạng 1 châu Á và Malaysia về trải nghiệm học tập đa văn hóa
  • Có 12.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia