73 khóa học tại Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

null

2622

18

Khóa học tiếng Anh

APIIT Certificate in Administrative Skills

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 MONTHS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

APIIT Certificate in Information and Communication Technology

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 MONTHS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

APU Foundation Programme

86 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Eng (Hons) in Computer Engineering

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Eng (Hons) in Electrical and Electronic Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Eng (Hons) in Mechatronic Engineering

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Eng (Hons) in Petroleum Engineering

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Eng (Hons) in Telecommunication Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) Animation

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Accounting and Finance

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Forensic Accounting

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Forex and Investments

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2019, 19 Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Công nghệ và Đổi mới Đại học Châu Á Thái Bình Dương đạt xếp hạng 5 sao của QS về cơ sở vật chất, giảng dạy, cơ hội việc làm và tính tổng hợp.

  • Tọa lạc tại Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giải thưởng Xếp hạng Xuất sắc 5 sao của SETARA 2017
  • Hạng 1 châu Á và Malaysia về trải nghiệm học tập đa văn hóa
  • Có 12.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia