2 khóa học Khai khoáng và vận hành dầu khí tại Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

252

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Master of Gas Engineering and Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MAXIMUM OF 6 SEMESTERS AND MINIMUM OF 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Gas Engineering) By Research

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 6 SEMESTERS; MAXIMUM OF 16 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH