1 khóa học Khai khoáng và vận hành dầu khí tại Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

428

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Master of Gas Engineering and Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MAXIMUM OF 6 SEMESTERS AND MINIMUM OF 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH