207 khóa học tại Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

180

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Accounting

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 4 YEARS AND MAXIMUM 6 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Chemical Process Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Electronic Systems Engineering (ESE)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Electrical) - Specialisation in Control and Instrumentation Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Electrical) - Specialisation in Electronic Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Electrical) - Specialisation in Power Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Electrical) - Specialisation in Telecommunication Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Electrical-Electronics) (SKEL)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Electrical-Mechatronics) (SKEM/SEEM)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Geomatic)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Landscape Architecture

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 YEARS AND MAXIMUM OF 6 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Mechanical Precision Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH