14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Universiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

1099

3

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Process and Food Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM17,500.00 (93,588,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Food Service Management)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM16,250.00 (86,903,146 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Family Economics and Management By Research

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of one year and a maximum of three years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Food Management By Research

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of one year and a maximum of three years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Food Service By Research

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of one year and a maximum of three years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Hospitality By Research

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of one year and a maximum of three years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Sustainable Recreation and Ecotourism By Research

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of one year and a maximum of three years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Tourism By Research

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of one year and a maximum of three years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Family Economics and Management By Research

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Minimum of three years and a maximum of five years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Food Management By Research

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Minimum of two years and a maximum of five years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Food Service By Research

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Minimum of two years and a maximum of five years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Hospitality By Research

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Minimum of two years and a maximum of five years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH