2 khóa học Nghiên Cứu Người Tiêu Dùng tại Universiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

930

2

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Consumer Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

RM10,000.00 (54,178,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Consumer Science By Research

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of one year and a maximum of three years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH