642 khóa học tại Universiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

394

1

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Accounting

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

RM12,500.00 (69,322,151 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Aerospace Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

RM17,500.00 (97,051,012 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural and Biosystems Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

RM17,500.00 (97,051,012 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

RM16,250.00 (90,118,797 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

RM16,250.00 (90,118,797 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agriculture (Aquaculture)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

RM16,250.00 (90,118,797 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (English Language)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (English Literature)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Foreign languages) Majoring in Arabic

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Foreign languages) Majoring in French

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Foreign languages) Majoring in German

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Foreign languages) Majoring in Mandarin

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH