37 khóa học bậc đại học tại Tunku Abdul Rahman University College

2560

27

Khóa học tiếng Anh

Cambridge GCE A Level Arts

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Banking and Finance

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,050.00 (79,245,417 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Accounting)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 27 Tháng Năm 2019

RM14,500.00 (81,783,526 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Banking and Finance)

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,050.00 (79,245,417 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Business Administration)

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,091,453 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Business Economics)

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,091,453 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (E-Commerce and Marketing)

11 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,300.00 (80,655,478 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Finance and Investment)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,091,453 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Human Resource Management)

10 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,091,453 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (International Business)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,050.00 (79,245,417 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Logistics and Supply Chain Management)

4 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,300.00 (80,655,478 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Marketing)

4 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,300.00 (80,655,478 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Một tổ chức giáo dục xuất sắc với các chương trình được kiểm định và công nhận toàn cầu

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ