1 khóa học Khoa Học Thể Thao/ Cử Động Học nghề tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

1001

13

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Diploma in Sport and Exercise Science

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,350.00 (78,536,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH