4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

490

3

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Hospitality Management (Honours)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM17,333.33 (98,801,052 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Tourism Management (Honours)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM17,133.33 (97,661,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Hotel Management (DHT)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM14,200.00 (80,940,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Tourism Management

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM14,200.00 (80,940,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH