4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

1175

15

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Tourism Management (Honours)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM17,133.33 (92,271,910 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Hotel Management (DHT)

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM14,200.00 (76,474,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management (Honours)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM17,333.33 (93,349,014 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Tourism Management

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,200.00 (76,474,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia